KONTAKT

ØNSKER DU Å DRA PÅ TUR MED OSS?

Enten du ønsker å melde deg på tur, har spesifikke spørsmål til våre turer eller mer generelle fjell-spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt. Fyll inn kontaktskjemaet, send oss en epost eller prøv oss på telefon. Vi trives riktignok best til fjells og det er ikke alltid vi kan svare deg samme dag, men svar får du.
Vi ønsker en dialog med den enkelte før du booker tur, derfor finner du ikke noe online bookingsystem her.

På disse sidene ser du et utvalg av det vi kan tilby, men vi kan også hjelpe deg å realisere drømmer ut over de turene som er beskrevet her. Bare spør oss om du har en spesifikk tur du ønsker eller om du vil ha forslag til nye utfordringer.

E-POST: POST@FJELLGUIDE.NO
TLF NORGE: +47 95 22 36 38

Lengre ned på siden følger et utdrag fra våre Vilkår for påmelding.


GENERELLE VILKÅR FOR FØRING OG KURS

DINE OG GRUPPAS FORUTSETNINGER
Arrangementet skal i størst mulig grad være i tråd med den enkelte – og gruppas – forutsetninger (fysisk form, ferdighet, erfaring, utstyr, osv). Det er derfor viktig at den enkelte deltager tar hensyn til dette ved valg av tur og ved påmelding. Spør oss om du er i tvil.

ANSVAR OG MEDANSVAR
Deltakelse på fjellsportarrangementer kan innebærer en viss risiko for uhell og skader. Vi forsøker til en hver tid å minimere risiko og konsekvens og vi prøver i så stor grad som mulig å involvere gjestene i våre vurderinger underveis på turer og kurs. Veilederen(e) har det overordnede ansvaret for sikkerheten til gruppa, men for at veilederen skal kunne være ansvarlig forutsetter det at den enkelte gjest, til en hver tid, er medansvarlig og følger veilederens anvisninger. I mange situasjoner kan dette være helt avgjørende for både din og gruppas sikkerhet.

FORSIKRING
Vi tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring på våre arrangement.
Den enkelte deltager må selv tegne nødvendig reise- og ulykkesforsikring. Ved større arrangement anbefaler vi at den enkelte deltager tegner forsikring med avbestillingsbeskyttelse. Ved arrangement utenfor Norge bør alle deltagere også ha en egen redningsforsikring og Europeisk helsetrygdkort E111 bør medbringes.


VILKÅR FOR PÅMELDING OG BETALING

Vi sender deg komplette vilkår når du ønkser å booke tur.

PÅMELDING OG BETALING
– For å melde på må du betale en påmeldingsgebyr. For privat booking er gebyret på kr 1.000,-/pr fører pr dag. For åpne grupper er gebyret på kr 1.000,-/pr pers. For turer utenfor Norge med pris over kr 10.000,-/pr pers, er påmeldingsgebyret kr 3.000,- pr pers. Påmeldingsgebyret er ikke refunderbart, men trekkes fra på totalprisen når restbeløpet faktureres.
– Skjer bestilling nærmere enn 60 dager før arrangementstart, faktureres arrangementets totalsum ved påmelding.
– Påmelding er først gjeldende når deltager har betalt minimum påmeldingsgebyr.
– Om ikke annet er avtalt sendes faktura for restbeløpet ut etter avsluttet arrangement og har 10 dagers betalingsfrist.
– For arrangement hvor overnatting er inkludert i prisen, faktureres restbeløpet 60 dager før arrangementsstart og har 10 dagers betalingsfrist.

AVBESTILLING OG REFUSJON
– Ved avbestilling mellom 30 og 10 dager før start betales 50% av arrangementets totalsum.
– Ved avbestilling mindre enn 10 dager før start, eller ved uteblivelse ved arrangementets start, betales 100% av arrangementets totalsum.
– Dersom deltagers bestilling omfatter flere, og den avtalte totalprisen bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av deltagerne avbestiller. Ved bestilling for større grupper kan det avtales andre vilkår for avbestilling og refusjon.

VED DÅRLIG VÆR ELLER DÅRLIGE FORHOLD
Ved dårlig vær eller dårlige forhold på planlagt tur(er) kan vi bli nødt til å måtte endre arrangementet. Vi vil i så tilfelle gjøre det vi kan for å tilby et alternativt arrangement i samme tidsrom som er så likt det originale arrangementet som mulig. Deltakeren(e) betaler da for det arrangementet som blir gjennomført. Om vi ikke kan tilby et alternativt arrangement får deltagerne refundert det innbetalt beløpet, også påmeldingsgebyret.