FRIKJØRINGSKURS HEMSEDAL

Frikjøringskurs

Målsettingen med frikjøringskurset er at du etter endt kurs skal kjøre sikrere, med mer overskudd og ha mer skiglede i alle typer terreng og på alle typer snø. I tillegg skal du kunne gjøre tryggere og bedre vurderinger i forhold til snø og skredproblematikk.

FRIKJØRINGSKURS

Frikjøringskurs er for deg som ønsker å bli bedre på ski, på all slags typer snø, og som også ønsker å lære mer om trygge veivalg og skred. Dette er ikke et kurs for den ekstreme, men for den helt vanlige skikjøreren som ønsker å utvide repertoaret sitt og bli en bedre skikjører, både i og utenfor løypa.

Kurset har utgangspunkt i skianlegget i Hemsedal og vi kommer til å kjøre både i bakke, utenfor løypa og gjøre kortere turer på feller med skianlegget som utgangspunkt. Om vær og forhold gjør at det er mer hensiktsmessig å bruke en dag til ren topptur, gjør vi det.

Fokus er skiteknikk, sikkerhet, skiglede og skileik.
I tillegg til skikjøring vil vi også bruke tid på grunnleggende skredkunnskap, veivalg og kameratredning.

PROGRAM

Kursets varighet er på 2,5 dager.
Dag 1
Vi møtes i Hemsedal skisenter kl 1730 for kveldskjøring i bakken med fokus på grunnteknikk og skiglede. Dette skal gi et godt grunnlag for de to neste dagene.

Dag 2 og 3
Vi vil også bruke heisanlegget som utgangspunkt en eller begge disse dagene
Her vil vi kombinere grunnleggende skiteknikk med linjevalg og terrengvurdering. Fokus vil være flyt, fartskontroll og overskudd. Etter hvert tar vi turer litt ut fra anlegget hvor det vil bli mer og mer vurdering rundt terrengvurdering, veivalg, linjevalg og skredvurdering. Med utgangspunkt i skredvarselet, vil skredvurdering være et gjennomgangstema begge disse dagene. Det vil også bli en økt med kameratredning fra skred.

UTSTYR

Du må ha skiutstyr som både egner seg for å stå i bakke og gå på tur med. Både vanlige toppturski og mer kjøreorientert utstyr med gå-funksjon fungerer. I tillegg må du ha sekk med nødvendig utstyr for en dag i vinterfjellet, inklusiv skredutstyr (dette kan du leie av oss). Detaljert utstyrsliste blir sendt ved påmelding.